Ο καπιταλιστικός παράδεισος του Ο.Α.Σ.Θ.

του Γιώργου Τοζίδη

Το διαχρονικό όραμα ενός καπιταλιστή είναι να κατέχει μια επιχείρηση που θα είναι μονοπώλιο στον κλάδο της, θα έχει εξασφαλισμένα κέρδη, άρα δεν θα ανησυχεί για τα έσοδα και τα έξοδα και οι μέτοχοι θα είναι και εργαζόμενοι στην επιχείρηση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις. Όσο ουτοπικό κι αν φαντάζει αυτό το «όραμα», υλοποιείται, εδώ και χρόνια, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

Γενικά στοιχεία

Ο Ο.Α.Σ.Θ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε το 1957 με το Νομοθετικό Διάταγμα 3721/1957 και εκτελεί το έργο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, με συμβάσεις παραχώρησης (οικονομικές συμφωνίες) που υπογράφονται μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ.
Το απασχολούμενο κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Θ. είναι κατανεμημένο σε 415 ακέραιες μετοχές, εκ των οποίων οι 346 είναι κατανεμημένες σε 1.900 περίπου μικρομετόχους αυτοκινητιστές, οι 26 ανήκουν στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., οι 22 ανήκουν στον Συνεταιρισμό των Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ. και οι 21 ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ.
Στον Ο.Α.Σ.Θ. απασχολούνται 2.600 περίπου εργαζόμενοι, οι επιβάτες εξυπηρετούνται δια 73 λεωφορειακών γραμμών, με την κυκλοφορία 530 λεωφορείων απ’ τα 604 που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ. και μετακινεί ετησίως 180.000.000 περίπου επιβάτες.
Από τα 604 λεωφορεία που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ., τα 329 είναι κανονικά, τα 249 αρθρωτά, τα 22 μικρολεωφορεία και τα 4 ειδικά διασκευασμένα εξυπηρέτησης Α.με.Α.

Τι προβλέπουν οι συμβάσεις του Ο.Α.Σ.Θ. με το ελληνικό δημόσιο

Η συνεργασία του Ο.Α.Σ.Θ. με το ελληνικό δημόσιο διέπεται από τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α71/10.04.2001) που τροποποιήθηκε με το Ν. 3652/2008 (ΦΕΚ Α45/18.03.2008) και το Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α 208/10-12-2010). Με την τροποποίηση του 2008, ο Ο.Α.Σ.Θ. πέτυχε ουσιαστικές βελτιώσεις σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα:
1. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν. 3652/2008, παρατείνεται «μέχρι δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του υπό εκτέλεση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, όπως αυτό περιγράφεται ως αντικείμενο της από 07.04.2006 σύμβασης (CON – 06/004) μεταξύ της Αττικό Μετρό Α.Ε. και της κοινοπραξίας ΑΕΓΕΚ – IMPREGLIO – ANSALDO TSF – SELI ANSALDOBREDA και των τυχόν τροποποιήσεων, που ενδέχεται να επέλθουν στην ανωτέρω σύμβαση». Ουσιαστικά η διάρκεια είναι, πλέον αόριστη, για πρώτη φορά από το 1957, καθώς στη σύμβαση του μετρό προβλέπονται επεκτάσεις που θα παρατείνουν την ολοκλήρωσή του. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικός ο κομπασμός του τότε αντιπροέδρου του Ο.Α.Σ.Θ. και σημερινού προέδρου του κ. Χ. Στεφανίδη («ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.»/ΙΑΝ-ΑΠΡ.2008) ότι για πρώτη φορά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της σύμβασης και ότι αυτή θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 2020.

2. Σύμφωνα με το εδάφιο Γ της οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το 2898/2001 (και δεν έχει μεταβληθεί στις βασικές του ρυθμίσεις), το επιχειρηματικό κέρδος για τους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. προκύπτει ως σταθερό ποσοστό επί των πάσης φύσεως εσόδων του και ως σταθερό ποσοστό επί των παγίων (κυρίως την αξία κτήσης των λεωφορείων). Το παραπάνω στέλεχος του Ο.Α.Σ.Θ. δήλωσε για τους όρους της παράτασης της σύμβασης (Ν. 3652/2008) : «Πρώτ΄ απ΄ όλα δεν θίγεται το ποσοστό επιχειρηματικού κέρδους των Μετόχων, πράγμα που ήταν μια συνήθης πρακτική του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ. στις προηγούμενες συμβάσεις, ασχέτως αν ο Οργανισμός κατάφερνε πάντα να καλύψει το χαμένο έδαφος…»(«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.»/ΙΑΝ-ΑΠΡ.2008).

3. Με την ίδια συμφωνία δόθηκε η δυνατότητα για προσλήψεις χωρίς έλεγχο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση πρόσληψη όλων των μετόχων. Σύμφωνα με τα στελέχη του Ο.Α.Σ.Θ., που δεν διστάζουν να υπερηφανευτούν, «…πήραμε 475 ανθρώπους και δεν έμεινε κανένας ανικανοποίητος Μέτοχος. Έπιασαν δουλιά όλοι οι Μέτοχοι, άργησαν κάποιοι αλλά έπιασαν δουλιά όλοι» (Χρήστος Στεφανίδης, «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», ΜΑΪ-ΑΥΓ. 2008).

4. Με το Ν. 3652/2008 (άρθρο 5) τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των «συμβατικών γενικών δαπανών» που προβλεπόταν στο Ν. 2898/2001. Από αυτήν την τροποποίηση, που ίσχυσε αναδρομικά για τη χρήση 2007, επιβαρύνθηκε σημαντικά το ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα ενώ προβλεπόταν η ετήσια μείωση των γενικών δαπανών κατά 2% μέχρι το 2005 και κατά 1% μέχρι το 2009 (έτος λήξης της σύμβασης) με την τροποποίηση οι γενικές δαπάνες αυξάνονται (!) κάθε έτος κατά τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.). Μόνο για τη χρήση 2009, η επιβάρυνση του δημοσίου ανήλθε σε € 4.166.237 καθώς οι γενικές δαπάνες ανήλθαν σε € 9.922.172 ενώ αν ίσχυε η προηγούμενη ρύθμιση θα ανέρχονταν σε € 5.755.935.

5. Αυξήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. από 9 σε 13, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντισταθμιστικής καταβολής, λόγω των επιπλέον αμοιβών. Συγκριτικά, στην Ε.Θ.Ε.Λ. (λεωφορεία Αθήνας) που εκτελεί πολλαπλάσιο έργο, το Δ.Σ. αποτελείται από 9 μέλη.

Πως αυξάνεται ο αριθμός των λεωφορείων (χωρίς επέκταση των περιοχών εξυπηρέτησης)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2898/2001 για την αύξηση του αριθμού των λεωφορείων απαιτείται μελέτη και εισήγηση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. Με την απόφαση αγοράς θα πρέπει να καθορίζονται η προσδοκώμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, των εσόδων και της αντισταθμιστικής καταβολής. Παρά την παραπάνω πρόβλεψη, η αγορά 64 λεωφορείων, με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3652/2008, έγινε χωρίς καμιά αναφορά στην ύπαρξη μελέτης. Πρόκειται για ουσιαστική έλλειψη γιατί η αγορά νέων λεωφορείων (=αύξηση παγίων) αυξάνει άμεσα το επιχειρηματικό κέρδος και θα πρέπει να αντισταθμίζεται με αύξηση των εσόδων και μείωση της αντισταθμιστικής καταβολής. Ιδιαίτερα όταν η αγορά των λεωφορείων γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους μετόχους/ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα για την αγορά των 64 λεωφορείων εκδόθηκαν 43 νέες μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
22 μετοχές στον συνεταιρισμό των εργαζομένων που δεν είναι μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. και 21 μετοχές στον Ο.Α.Σ.Θ. Με τον συνεταιρισμό των εργαζομένων έχει υπογράψει συμφωνία ο Ο.Α.Σ.Θ., η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε συμπεριληφθεί στο νόμο ώστε να γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι.

Η τιμή της κάθε μετοχής έχει ορισθεί σε € 73.367,57 (δρχ 25 εκατ.) σύμφωνα με Ν. 2898/2001. Για την απόκτησή της απαιτείται η άμεση καταβολή € 20.542,92 ενώ το υπόλοιπο ποσό «καταβάλλεται» σε 3 ετήσιες δόσεις (συμψηφίζεται με τα μερίσματα καθώς οι μετοχές έχουν δικαίωμα μερίσματος εντός ενός μηνός από την απόκτησή τους). Ουσιαστικά η απόκτηση μετοχών χρηματοδοτείται από την αντισταθμιστική καταβολή δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η αναζήτηση στοιχείων για την οικονομική δραστηριότητα του Ο.Α.Σ.Θ. τείνει να ομοιάσει σε πραγματικό άθλο. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού δεν παρέχεται καμία πληροφορία για τα οικονομικά δεδομένα της δραστηριότητάς του (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης, εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών, προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας). Τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται έχουν αντληθεί μέσω της αναζήτησης των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ. χωρίς και πάλι η πληροφόρηση να είναι επαρκής καθώς απουσιάζουν τα στοιχεία για τη δομή των εισπράξεων (εισιτήρια, κάρτες, έσοδα από διαφημίσεις ή άλλες πηγές κλπ.). Αρκεί μία επίσκεψη των υπεύθυνων του Ο.Α.Σ.Θ. στην ιστοσελίδα της Ε.Θ.Ε.Λ. για να πεισθούν για το πέπλο αδιαφάνειας με το οποίο καλύπτουν τις δραστηριότητες του οργανισμού*.

Απολογιστικά στοιχεία 2007 2008 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΕΣΟΔΑ 50.733.720 50.647.985 -0,2 51.660.945 2
ΔΑΠΑΝΕΣ 152.630.634 162.494.026 6,5 164.515.097 1,2
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 101.896.914 111.846.041 9,8 112.854.153 0,9
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 13.946.765 15.919.483 14,14 16.183.309 1,66
Πηγές: Φ.Ε.Κ. Β1668/2008, Φ.Ε.Κ. 1829/2009 και διαιτ. απόφαση 46/2009, Φ.Ε.Κ. 1937/2010

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ενώ την 3ετία 2007-2009 τα έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. παρέμειναν σταθερά, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες με αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση της αντισταθμιστικής καταβολής (δημόσια επιχορήγηση). Σε όλες τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις όταν αυξάνονται οι δαπάνες και τα έσοδα παραμένουν σταθερά, τα επιχειρηματικά κέρδη τουλάχιστον δεν αυξάνονται. Στον Ο.Α.Σ.Θ. το επιχειρηματικό κέρδος αυξήθηκε κατά € 2.236.544 ή 16%…
Τα ετήσια μερίσματα των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. αυξήθηκαν την περίοδο 2001 – 2009 κατά 26% (παρά την αύξηση των μετοχών σε 415). Από € 30.935,67, το πρώτο έτος της νέας συμφωνίας, σε € 38.995,93 το 2009.
Επιπλέον, ενώ οι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες όλων των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που αυτές έχουν) περιμένουν το τέλος της χρήσης για να διαπιστώσουν το τελικό αποτέλεσμα, οι μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. όχι μόνο το γνωρίζουν από την αρχή αλλά και το προεισπράττουν σταδιακά στη διάρκεια της χρήσης καθώς συμπεριλαμβάνεται στην αντισταθμιστική καταβολή. Η κατάργηση αυτής της ρύθμισης και η καταβολή του επιχειρηματικού κέρδους απολογιστικά θα μείωνε την αντισταθμιστική καταβολή (δηλαδή τη δαπάνη του δημοσίου) για τη χρήση 2011 κατά € 16 εκατομμύρια περίπου (ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προσδοκάται ότι θα προκύψει από την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων).

Κέρδος από τις αποσβέσεις (;!)

«Τα εξ αποσβέσεων ποσά» (που συμπεριλαμβάνονται στην αντισταθμιστική καταβολή που καταβάλλει κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο) «εντάσσονται σε ειδικό λογαριασμό… για τη χρηματοδότηση ανανέωσης στόλου και λοιπών παγίων αυτού». Ενώ, δηλαδή, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις αποτελούν δαπάνη που επιβαρύνει τα κέρδη της περιόδου, για τον Ο.Α.Σ.Θ. αποτελούν έσοδα τα οποία διασφαλίζουν στο διηνεκές τα κέρδη των μετόχων του.
Ένα παράδειγμα : Ας υποθέσουμε ότι ο Ο.Α.Σ.Θ. διαθέτει ένα μόνο λεωφορείο με αξία κτήσης € 300.000 και δεν έχει ουδεμία δαπάνη και έσοδο. Σύμφωνα με τη σύμβαση που ισχύει:
1. Η απόσβεση της αξίας του λεωφορείου θα γίνει σε 15 χρόνια. Άρα η ετήσια απόσβεση θα ανέρχεται σε € 20.000 (300.000:15).
2. Το επιχειρηματικό κέρδος θα είναι, για την πρώτη χρήση, € 21.000 (€ 300.000*7%), για τη δεύτερη € 19.600 κ.ο.κ.
3. Στο τέλος της 15ετίας το ελληνικό δημόσιο θα έχει καταβάλλει συνολική αντισταθμιστική καταβολή € 468.000 (€ 300.000 για την απόσβεση της αξίας του λεωφορείου και € 168.000.- ως επιχειρηματικό κέρδος).
4. Ο Ο.Α.Σ.Θ. (δηλαδή οι μέτοχοί του) θα έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των € 300.000.- (προσαυξημένο κατά το ποσό των ετήσιων τόκων) για να αντικαταστήσουν το λεωφορείο και να διαιωνίσουν την εκμετάλλευση του ελληνικού δημοσίου.
Δεν πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά για εγγυημένη κατάθεση σε τράπεζα και μάλιστα με προνομιακούς όρους όσον αφορά την απόδοσή της.

Το πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος

Η πρόβλεψη για την καταβολή πρόσθετου επιχειρηματικού κέρδους αποτελεί μία ακόμη πρωτότυπη ρύθμιση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το Ν. 2898/2001 (άρθρα 5 και 6 της οικονομικής συμφωνίας), αν ο Ο.Α.Σ.Θ., σε οποιαδήποτε χρήση, αυξήσει τα έσοδά του, πέραν των προβλεπομένων ή μειώσει τις δαπάνες έναντι της προηγούμενης χρήσης, δικαιούται πρόσθετου επιχειρηματικού κέρδους το οποίο αποτελείται από τα αντίστοιχα ποσά αύξησης ή μείωσης το οποίο διανέμεται ως ακολούθως:
Α. 40% στους μετόχους.
Β. 40% στους εργαζόμενους ως πριμ παραγωγικότητας.
Γ. 20% στο ελληνικό δημόσιο που όμως έχει επιβαρυνθεί με την καταβολή αυξημένης αντισταθμιστικής καταβολής για τη συγκεκριμένη χρήση.

Τι γίνεται με τα μισθώματα;

Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ενοικιάζονται από τον συνεταιρισμό «ΗΡΑΚΛΗΣ», στον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν επανειλημμένα αναγραφεί στον τύπο και δεν έχουν διαψευστεί, συμμετέχουν, κυρίως, μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. Ανεξάρτητα από το αν αυτό ισχύει, θα ήταν, πάντως, καλό να δημοσιευτούν τα ονόματα όσων συμμετέχουν στον συνεταιρισμό, το σίγουρο είναι ότι ενώ το ελληνικό δημόσιο ζήτησε τη μείωση των ενοικίων που καταβάλλει κατά 20%, από τον Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει ζητηθεί κάτι ανάλογο…

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!!!

Το 2010, λόγω των σκληρών μέτρων λιτότητας, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να αναμένεται σημαντική αύξηση των εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης, για τους ίδιους λόγους, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη το 2011. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ., δήλωνε («Αγγελιόφορος», 10.09.2010) ότι «Ο οργανισμός κρίνει αυτά τα αποτελέσματα θετικά, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί ότι θα ακολουθηθεί η ίδια τιμολογιακή πολιτική και το 2011». Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των εισιτηρίων σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας και αύξησης της ανεργίας δείχνει, για μια ακόμη φορά, ότι δεν θέλει να συγκρουσθεί με τα συμφέροντα των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ.

Ζητάμε :
1. Την άμεση ανάκληση της Κ.Υ.Α. που επιβάλλει την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.
2. Την καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων: για ολόκληρο το 24ωρο για τους/ τις άνεργους/ ες β. για τις μετακινήσεις προς και από την εργασία για τους/ τις εργαζόμενους/ ες.
3. Τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα και τον άμεσο κοινωνικό έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων αλλά και του μετοχολογίου του Ο.Α.Σ.Θ. που λειτουργεί, όπως δείξαμε παραπάνω, με τα χρήματα των φορολογουμένων (άρα ουσιαστικά των μισθωτών και των συνταξιούχων).
4. Τη μείωση της αντισταθμιστικής καταβολής με τη μείωση των ποσοστών επιχειρηματικού κέρδους και την καταβολή του ως δεδουλευμένου και όχι προϋπολογιστικά, την αλλαγή του τρόπου καταλογισμού των αποσβέσεων, τη ριζική μείωση των εξόδων διοίκησης (αμοιβές μελών Δ.Σ., δ/ντος συμβούλου κλπ).
Οριστική λύση δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο με το πέρασμα του Ο.Α.Σ.Θ. στον έλεγχο του δημοσίου με χρήση των προβλέψεων των άρθρων 2 και 13 της οικονομικής συμφωνίας ελληνικού δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ. που κυρώθηκε με το Ν. 2898/2001.

 

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Και πάλι ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης ο Ασάνζ

Δυναμική 24ωρη απεργία στα ΜΜΜ της Αθήνας