in

Με voucher αντιμετωπίζονται οι συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;

Με voucher αντιμετωπίζονται οι συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;

Παρότι η ένταξη των απολυμένων εργαζομένων της εταιρίας Fokas στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να είναι ένα καλό νέο, η πραγματικότητα το διαψεύδει. Κι αυτό γιατί αυτό που φαίνεται πως προωθεί η ελληνική πλευρά είναι ουσιαστικά η χρηματοδότηση προγραμμάτων voucher για τους απολυμένoυς.

Αξίζει να σημειωθεί πως έπρεπε να περάσουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ) για να κατατεθεί η πρώτη πρόταση από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ξεκίνησε το 2007, η ελληνική πλευρά κατέθεσε για πρώτη φορά αίτηση το 2011.

Έως σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν καταθέσει μόλις 4 προτάσεις που αφορούσαν συνολικά 2.511 απολυμένους, -την στιγμή που τα χρόνια της κρίσης η Ελλάδα μετρά χιλιάδες απολυμένους-, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά για την ενίσχυση πολλών χιλιάδων απολυμένων. Από τις τέσσερις αυτές προτάσεις, έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής η μία, που αφορούσε τους 642 απολυμένους της εταιρίας Aldi.

Πέραν όμως από την αργοπορία που επέδειξε η ελληνική πλευρά, ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως επιλέχθηκε το voucher ως η λύση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την είσοδο στην αγορά εργασίας των απολυμένων, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. H εμπειρία από την υλοποίηση του προγράμματος για τους απολυμένους της Aldi έδειξε αφενός πως δεν ωφελήθηκε το σύνολο των απολυμένων (464 από τους 642) και αφετέρου το πρόγραμμα αφορούσε κυρίως δράσεις επιμόρφωσης και επανακατάρτισης και όχι την επανέvταξή τους στην εργασία.

Επιπλέον, το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνει η ελληνική πλευρά από το ΕΤΠ για κάθε απολυμένο είναι περίπου 4.500- 6.000 ευρώ, εκ των οποίων οι απολυμένοι λαμβάνουν ένα μέρος με το μεγαλύτερο να απορροφάται από τους ενδιάμεσους φορείς.

Τι είναι το ΕΤΠ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ξεκίνησε το 2007 με σκοπό τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων, κυρίως στις περιφέρειες και στους κλάδους που μειονεκτούν λόγω του ανοίγματος στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 150 εκατ. για την περίοδο 2014-20 ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) ο προϋπολογισμός του έφτανε τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως (Περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Μόνο 1 αίτηση υπέβαλε η Ελλάδα έως το 2013

Τι κι αν η χώρα μας έχει πληγεί περισσότερο από κάθε χώρα στην ΕΕ από την οικονομική κρίση; Τι κι αν η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία; Οι ελληνικές κυβερνήσεις έως το 2013 είχαν υποβάλει μόλις μία αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ για την ενίσχυση 642 απολυμένων. Αντιθέτως, έως το 2013, η Ισπανία αιτήθηκε 18 περιπτώσεις, για την ενίσχυση 13.396 απολυμένων, η Ιταλία για 12 περιπτώσεις για την ενίσχυση 12.759 απολυμένων και η Γερμανία υπέβαλε 7 αιτήσεις για την ενίσχυση 11.349 απολυμένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά το ΕΤΠ έως το τέλος του 2013 διέθεσε συνολικά 471 εκ. € για την ενίσχυση 102.411 απολυμένων, εκ των οποίων η Δανία έλαβε 63,7 εκ. €, η Ιρλανδία 63,3 εκ. €, η Ιταλία 60,6 εκ. €, η Ισπανία 57,1 εκ. € και η Γερμανία περίπου 45 εκ. €, και η Ελλάδα μόλις 2,9 εκ. €.

ALDI

Τον Σεπτέμβριο του 2011 εγκρίθηκε πακέτο στήριξης ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΤΠ για 642 εργαζομένους, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς εργασία μετά το κλείσιμο της γερμανικής αλυσίδας σουπερμάρκετ ALDI, η οποία αποχώρησε από τη χώρα μας. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου ήταν 4,49 εκατομμύρια ευρώ.

Πως υλοποιήθηκε το έργο

Για την υλοποίηση του προγράμματος επιλέχθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ  (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013, με συνολικό κόστος περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και στις οποίες συμμετείχαν τελικά 464 άτομα συμπεριλαμβάνονταν τα εξής:
– 464 άτομα έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες
– 315 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
– 40 άτομα συμμετείχαν σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης,
– 21 άτομα χρηματοδοτήθηκαν για την σύσταση και λειτουργία 20 επιχειρήσεων
– 365 άτομα επιχορηγήθηκαν προκειμένου να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας.

Τρεις αιτήσεις υπέβαλε η Ελλάδα το 2014

Φέτος η χώρα μας υπέβαλε τρεις αιτήσεις για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής οι 2. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αφορούσαν 508 απολυμένους της Nutriart, 761 της Sprider Stores και 600 της εταιρίας Fokas.

Αναλυτικά, τον Σεπτέμβριο του 2014 εγκρίθηκε ενίσχυση 6.096.000 ευρώ από το ΕΤΠ, για επανεκπαίδευση και βοήθεια στους 508 απολυμένους της ελληνικής εταιρείας αρτοποιίας Nutriart (πρώην Κατσέλης) και την εκπαίδευση άνεργων νέων στην Κεντρική Μακεδονία.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους και θα δοθεί για την επανεκπαίδευση και την παροχή βοήθειας των 508 απολυμένων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, μετά την πτώχευση της εταιρείας Nutriart, με στόχο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση 505 άνεργων νέων στην Κεντρική Μακεδονία.

Στις αρχές Νοεμβρίου εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση  ύψους 7.29 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΤΠ  για τους 761 απολυμένους της αλυσίδας καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores καθώς και 550  ατόμων  κάτω των 29 ετών, τα οποία χαρακτηρίζονται από την έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης. Ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.151.500 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα δοθεί για την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους, με στόχο να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Την Τρίτη 11/11 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση 6,4 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το ΕΤΠ με στόχο να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Fokas» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Τα μέτρα αφορούν την παροχή ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικών συμβουλών για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορών για τη ίδρυση επιχειρήσεων και των σχετικών επιδομάτων. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της δέσμης μέτρων είναι 10,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευγενία Χατζηγεωργίου

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Ψηλότερα ή χαμηλότερα από τη Μποτσουάνα. Της Ρεγγίνας Κασιμάτη

Συνεδριάζει την Παρασκευή το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας