Απορρίπτει ο σύλλογος διδακτικού προσωπικού ΕΜΠ το κείμενο διαβούλευσης του υπ. παιδείας

 Σε κείμενο του, ο σύλλογος διδακτικού προσωπικού ΕΜΠ απορρίπτει το κείμενο που έδωσε προς διαβούλευση το υπ.Παιδείας και κάλεί σε απεργία στις 11 και 12 Νοέμβρη. Δείτε το κείμενο:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                02/11/2010
Μετά τις απαξιωτικές για τα Πανεπιστήμια και τους Πανεπιστημιακούς εξαγγελίες της κυβέρνησης στους Δελφούς, παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο 23.10.2010 το κείμενο για την Ανωτάτη Εκπαίδευση προς «διαβούλευση».
Το κείμενο αυτό που επιχειρεί σαρωτικές αλλαγές στην Ανωτάτη Εκπαίδευση, επικαλείται υπαρκτά προβλήματα  και δυσλειτουργίες των ΑΕΙ, οι οποίες όμως οφείλονται κυρίως σε επιλογές της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Δηλώνουμε εξαρχής ότι απορρίπτουμε συνολικά το κείμενο διαβούλευσης, το οποίο όχι μόνο δεν απαντά στα σημερινά προβλήματα του ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά το διαλύει, όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω. Δεν πρέπει να συμμετάσχουμε σε διάλογο με βάση το κείμενο διαβούλευσης.
Σήμερα, η κυβέρνηση με ένα λόγο εξαιρετικά υποκριτικό σπεύδει με το κείμενο «διαβούλευσης» να διαλύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να το ανασυντάξει με βάση τις επιταγές του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης» και του «Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου».

Αναλυτικότερα στο κείμενο προβλέπονται:

Α.   Αυτοδιοίκηση – Χρηματοδότηση
   Η συνταγματική εκτροπή
1.   Τα Πανεπιστήμια χάνουν τη δυνατότητα να αυτοδιοικούνται με εκπροσώπους που τα ίδια επιλέγουν δημοκρατικά. Ανώτατο όργανο διοίκησης θα είναι το Συμβούλιο και όχι η Σύγκλητος, η οποία περιορίζεται μαζί με τον Πρύτανη αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή διοίκηση του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο εκλέγει τον Πρύτανη μετά από διεθνή διαγωνισμό!!! Το Συμβούλιο καθορίζει τον προϋπολογισμό και τις 4ετείς συμφωνίες με την κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση, την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος, τον εσωτερικό έλεγχο και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, την ευρωπαϊκή και διεθνή στρατηγική του Ιδρύματος κ.λπ. Με λίγα λόγια, το Συμβούλιο αντικαθιστά επί της ουσίας τη σημερινή Σύγκλητο.
2.    Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ γίνεται μέσω «.ειδικής υπηρεσίας, η οποία με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων και φορέων αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τα Ιδρύματα, τη διαχείριση και κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Ιδρύματα.».
   Καταργούνται έτσι με τον πιο εμφαντικό τρόπο όλες οι ρήτρες του άρθρου 16 του Συντάγματος, που προβλέπουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και την υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν ανωτάτη εκπαίδευση.

Β.   Ακαδημαϊκή Δομή – Πτυχία
   Η διάλυση των Πανεπιστημιακών Σπουδών και των Πτυχίων.
1.   Καταργείται η υφιστάμενη Ακαδημαϊκή δομή. Τα πτυχία απονέμονται από τη Σχολή. Από τα Τμήματα αφαιρείται η ευθύνη κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών και τους ανατίθεται «.η ευθύνη για την οργάνωση της διδασκαλίας και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτή.».
2.   Κατακερματίζεται η ενότητα σπουδής που παρέχεται από το Τμήμα και η οποία με βάση τον 1268/82 αντιστοιχεί σε μια Επιστήμη και τα πτυχία που παρέχονται από τη Σχολή δεν κατοχυρώνονται με Φ.Ε.Κ. ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων, αλλά από Αρχή Πιστοποίησης.
   Τα πτυχία μπορούν να είναι και μονοετή ή διετή, πράγμα που σημαίνει ότι μετατρέπονται οι Πανεπιστημιακές σπουδές, σε επαγγελματική μεταλυκειακή κατάρτιση. Τέλος, με την «.πλήρη εφαρμογή των πιστωτικών μονάδων.» για την απόκτηση πτυχίου αθροίζονται οι μονάδες που παίρνει ο σπουδαστής από μαθήματα Πανεπιστημίων, αλλά και ιδρυμάτων δια βίου εκπαίδευσης, δηλαδή ιδιωτικά κολλέγια, ιδιωτικά και δημόσια ΚΕΚ και ΙΕΚ.
   Διαλύονται έτσι τα πτυχία των ΑΕΙ της χώρας και ανατίθεται στα Κέντρα Αριστείας να βγάλουν τους αξιόπιστους πτυχιούχους.

Γ.   Διδακτικό Προσωπικό
   Η εξόντωση του ΔΕΠ
.   Καταργείται η βαθμίδα του Λέκτορα και η μονιμότητα του Επίκουρου Καθηγητή.
.   Τα εκλεκτορικά σώματα είναι διεθνούς σύνθεσης.
.   Αξιολογούνται ανά τακτά διαστήματα και οι μόνιμοι Καθηγητές από διεθνή σώματα, χωρίς να γνωρίζουμε τις συνέπειες σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης.
.   Τα κριτήρια για την πρόσληψη και εξέλιξη του ΔΕΠ καταρτίζονται από κάθε ΑΕΙ στον εσωτερικό του κανονισμό.
.   Καταργείται το ενιαίο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών. Ο μισθός εξαρτάται από τη συνεχή διαβούλευση με το Συμβούλιο, θα είναι εξατομικευμένος ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε διδάσκοντα. Το κράτος ορίζει το ελάχιστο όριο των μισθών και μεταφέρει τη μισθοδοσία του ΔΕΠ από το Υπουργείο στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ.
   Επισημαίνουμε όμως ότι καταργείται η συνταγματική επιταγή ότι οι Πανεπιστημιακοί είναι δημόσιοι λειτουργοί, αφού το κράτος παύει να έχει αποκλειστικά αυτό την ευθύνη του κόστους της μισθοδοσίας τους.
   Τέλος, θεωρούμε ότι το κείμενο διακατέχεται από ένα εξευτελιστικό πνεύμα ραγιαδισμού, αναθέτοντας σε διεθνή σώματα την κρίση του ΔΕΠ, επιτρέποντας τη διπλοθεσία σε καθηγητές του εξωτερικού και την εκλογή τους σε θέση Πρύτανη.

Συνεκτιμώντας όσα προαναφέρθηκαν η ΓΣ του Διδακτικού Προσωπικού του
ΕΜΠ αποφασίζει:

   Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη Συνταγματική εκτροπή, την εμπορευματοποίηση των Πανεπιστημίων, τη διάλυση των σπουδών και την εξόντωση του ΔΕΠ.
.   Δεν προσερχόμαστε σε αυτόν τον προσχηματικό διάλογο. Απορρίπτουμε συνολικά το κείμενο διαβούλευσης.
.   Προτείνουμε στη Σύγκλητο της Παρασκευής 5/11 να απορρίψει το κείμενο διαβούλευσης του Ρεθύμνου, τεκμηριώνοντας σε ένα συνεκτικό κείμενο αναλυτικά, σημείο προς σημείο, τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Να ζητήσει από την κυβέρνηση να αποσύρει το κείμενο διαβούλευσης. Να αναλάβει πρωτοβουλίες συντονισμού με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση.
.   Η Γενική Συνέλευση ΔΕΠ/ΕΜΠ προκηρύσσει προειδοποιητική απεργία την επόμενη βδομάδα Πέμπτη 11/11 και Παρασκευή 12/11.
.   Για τον συντονισμό του αγώνα εντός και εκτός ΕΜΠ, προτείνουμε τη συγκρότηση επιτροπής αγώνα με συμμετοχή και των άλλων φορέων του Ιδρύματος: σπουδαστές – εργαζόμενους.

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Σε ανοιχτή συνέλευση καλεί η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

Τα διεθνή ΜΜΕ για τα αποτελέσματα των εκλογών